Soms is geluk zo klein
Dat er mensen zijn
Die het nooit vinden...
-- yak
Contact?
yak@microgeluk.nl

kopierecht

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle rechten voorbehouden. Dat wil zeggen dat zonder voorafgaande toestemming het niet toegestaan is wat-dan-ook, in wel-ke-vorm-dan-ook, over te nemen van deze website.

Daar staat tegenover dat het kan lonen om contact met me op te nemen, want ik ben helemaal niet moeilijk.(c) 2005-2009 Websites & Co en microgeluk.nl