Soms is geluk zo klein
Dat er mensen zijn
Die het nooit vinden...
-- yak
Contact?
yak@microgeluk.nl

de reine dominee

speel
(tekst: aargh)
Een dominee uit Krimpen aan de lek
Die heeft op zondag na de preek vaak trek
Dan eet hij bij de thee
Een stukje zeep of twee
Heel keurig met zijn zondagse bestek

Tot schrik van al de dames van het koor:
Maar dominee, dat hoeft toch echt nier hoor
Uw mond is al zo rein
Uw taal is altijd fijn
Spuw uit die zeep, hier is de kwispedoor!

Ach dames toch, begrijp mij niet verkeerd         
ik heb nooit drank of zondig snoep begeerd     
Geen koekjes en geen reep
Ik heb veel liever zeep
Die voorkeur krijg ik niet meer afgeleerd

Maar neemt u mij niet kwalijk en pardon
Nu moet ik even rusten op ’t balkon
Ik neem nog één kop thee
En ’n piepklein zeepje mee
Daar ga ik fijn mee zitten in de zon

Daar zit hij dan, die reine dominee
Op zijn balkon, heel rustig en tevree
Tot glorie en tot eer
Van onze lieve heer
Blaast hij er roze bellen naar benee      

volgend liedje


(c) 2005-2009 Websites & Co en microgeluk.nl